ספרי אגור שיף

אלמוניות - אגור שיף

אלמוניות – ספר חדש בהוצאת עם עובד

כריכת הספר "המאחרים" מאת אגור שיף

המאחרים – עם עובד 2014

בחול, מאת אגור שיף

בחול – עם עובד 2010

מה שרציתם, מאת אגור שיף

מה שרציתם – זמורה ביתן כנרת 2007

הרגלים רעים - מאת אגור שיף

הרגלים רעים – זמורה ביתן כנרת 2004

סיפורים לנסיעות קצרות - מאת אגור שיף

סיפורים לנסיעות קצרות – הקיבוץ המאוחד 2000

חיות מתות ומזג אוויר - מאת אגור שיף

חיות מתות ומזג אוויר – כתר 1995